Kurs i att börja skriva

Vill du få inspiration till att skriva? Gå en skrivarkurs på Swedcenter eller Skrivarstudion för att komma igång och hitta ditt eget uttryckssätt. Kurserna kombinerar skrivövningar på plats, hemuppgifter och textanalys.

Skrivarkursen vänder sig till dig som vill komma igång med att skriva. De passar dig som vill utveckla ditt skrivande, och komma underfund med och utveckla ditt eget språk. Du har kanske tänkt länge på att sätta i gång men inte riktigt vetat hur du ska börja.

Skrivarsrtudion är en del av Swedcenter. På Skrivarstudion får du lära dig de konstnärliga och hantverksmässiga grunderna för din genre. Du får prova dig fram och experimentera – allt för att du ska utveckla ditt språk och hitta din personliga stil.

Vi erbjuder också skrivarkurser på distans från och med 24 april.

Huvudlärare är Michael Mann. Han har 20 års erfarenhet som journalist, reporter och redaktör inom lokalpress, rikspress och som reporter på sveriges största TV kanal TV4. Tidigare Medlem i Svenska Journalistförbundet och Svenska Publicistklubben i Stockholm

Dessutom kommer lärare vid Folkuniversitetet i Sverige att analysera texter och ge råd under kursen. Kursen pågår under 8 veckor från 10 maj till 28 juni. PRIS 5.200 rubel. Krav lägst B1+ .

ANMÄLAN PÅ skrivarstudion@swedcenter.se. Berätta om dig själv och varför du vill vara med.


Дата Время Тема
10.05.2017 18.45-21.00 Introduktion
17.05.2017 18.45-21.00 Textuppbyggnad, sammanhang i text, textmönster och språk i såväl skönlitteratur som i andra typer av texter.
24.05.2017 18.45-21.00 Den retoriska arbetsprocessen, dvs. hur man på ett strukturerat och metodiskt sätt planerar och genomför skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
31.05.2017 18.45-21.00 Berättande i texter som har som syfte att informera, utreda, övertyga och underhålla
07.06.2017 18.45-21.00 Spänningen mellan traditionellt textskapande och nydanande texter.
14.06.2017 18.45-21.00 Fördjupning och problematisering av vad som är korrekt och lämpligt språk i skönlitteratur och andra typer av texter.
21.06.2017 18.45-21.00 Utformning av texter för olika syften och i olika medier, inklusive multimediala texter av olika slag där till exempel skriven text, bild och ljud samspelar.
28.06.2017 18.45-21.00 Hur man ger konstruktiv textkritik och arbetar med sina egna och andras texter för att förbättra sitt skrivande och öka sin språkliga medvetenhet.